MASQOT

Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası

 

 • MASQOT, kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda ulusal ve uluslararası mevzuata uygun hareket etmeyi taahhüt eder. Kişisel verilerin işlenmesi politikası, MASQOT'un kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusundaki yaklaşımını, prensiplerini ve uygulamalarını detaylı bir şekilde açıklamaktadır.
 • Kapsam ve Amaç
 • Bu politika, MASQOT tarafından işlenen tüm kişisel verilere uygulanır. Politikanın amacı, MASQOT'un hizmetlerini kullanan bireylerin, çalışanların, iş ortaklarının ve tedarikçilerin kişisel verilerinin nasıl işlendiği, korunduğu ve aktarıldığı konularında bilgilendirme yapmaktır.
 • Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenme Amaçları
 • MASQOT, kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla toplar ve işler:
 • Teknoloji ve yapay zeka konularında içerik sunma,
 • Etkinliklerin düzenlenmesi ve katılımcı bilgilendirme,
 • Kariyer fırsatları yaratma ve istihdam süreçleri,
 • Dijital hizmetlerin sunulması ve kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi,
 • Topluluk oluşturma, üyelik işlemleri ve uluslararası işbirlikleri.
 • Kişisel Verilerin Aktarılması
 • MASQOT, kişisel verileri yurt içi ve yurt dışında işbirlikleri, MASQOT Topluluğu ve üçüncü parti hizmet sağlayıcıları ile paylaşabilir. Bu aktarımlar, KVKK ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirilir.
 • Kişisel Verilerin Korunması ve Güvenlik Tedbirleri
 • MASQOT, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için teknik ve idari tedbirler almaktadır. Bu tedbirler arasında:
 • Verilere yetkisiz erişimin engellenmesi,
 • Verilerin kaybedilmesinin önlenmesi,
 • Veri güvenliğini sağlamak amacıyla düzenli yedeklemeler,
 • Güvenlik duvarları ve şifreleme yöntemlerinin kullanılması,
 • Personelin veri koruma konusunda eğitilmesi yer almaktadır.
 • Kişisel Veri Sahibinin Hakları
 • Kişisel veri sahipleri, KVKK'nın 11. maddesinde belirtilen haklara sahiptir. Bu haklarını kullanmak isteyen kişisel veri sahipleri, MASQOT'a başvurabilir. MASQOT, başvuruları en kısa sürede değerlendirerek sonuçlandıracaktır.
 • Politikanın Güncellenmesi
 • MASQOT, bu politikada değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, MASQOT web sitesi üzerinden ya da diğer uygun yöntemlerle duyurulacaktır.
 • İletişim ve Başvuru Yöntemleri
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi ve korunması hakkında daha detaylı bilgi almak, haklarınızı kullanmak veya öneri ve şikayetlerinizi iletmek için MASQOT ile iletişime geçebilirsiniz. Başvurularınızı yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemlerle yapabilirsiniz.
 • Bu politika, MASQOT'un misyon ve vizyonu doğrultusunda kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusundaki detaylı yaklaşımını ve taahhütlerini yansıtmaktadır.

Ekip Arkadaşlarımız

Girişimciliğin bir kariyer seçeneği olduğu fikrini destekleyenözgür ve cesur ekip arkadaşlarımız.

Abone ol, en yeni haber
ve yazıları kaçırma!

Subscription 02